العربية           English       Español          Italiano          ಕನ್ನಡ          Português          Română  

SIRIUS, su kıtlığı yaşanan bölgelerde tarımsal gıda üretimini desteklemek üzere etkin su yönetimi hizmetlerini geliştirme hedefine yönelik bir projedir. Çalışma, su kaynaklarının yönetimini, sürdürülebilir kalkınma ile ekonomik rekabetin entegrasyonunu amaçlayan bir vizyon çerçevesinde ele almaktadır.

Proje, su kaynakları yöneticilerine ve tarımsal gıda üreticilerine yeni hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetler arasında, çeşitli bölgelerde sulama suyu ihtiyaçlarını detaylandıran haritalar, bitki su ihtiyacı tahminleri ile su kıtlığı ve kuraklık durumlarında sürdürülebilir sulama suyu kullanımı ve yönetimi için ilave bilgi ürünleri bulunmaktadır.

SIRIUS Projesi, paydaş katılımlı coğrafi bilgi sistemlerine (ppgis) ve sosyal açıdan çok kriterli değerlendirmelere dayanan entegre bir yaklaşımla, tarımsal gıda-su ilişkisinin ekonomik, çevresel, teknik, sosyal ve politik boyutlarını dikkate alan bir GMES (Global Monitoring for Environment and Security – Çevre ve Güvenlik için Küresel İzleme Programı)hizmeti sunmaktadır.

Proje, İspanya, İtalya, Romanya, Türkiye, Mısır, Meksika, Brezilya ve Hindistan’dan seçilen pilot havzalarda yürütülerek, yerküredeki farklı koşullar geniş bir yelpaze içinde değerlendirilmektedir.

 

Broşürü yükleThe cartoon says it all:

the satellite as a friend of farmers

sirius_v0.1_ancho
  


spider_logo
SIRIUS